ἀζηχής

ἀζηχής
Grammatical information: adj.
Meaning: `ἄπαυστος, συνεχής, unceasing (?)', of noise, pain (Il.).
Derivatives: In H. also ἀζαχές und ἀζεχές ἀδιάλειπτον. Suidas ἀζηχές ἀδιεχές.
Origin: IE [Indo-European]X [probably] Gr
Etymology: Prob. for *ἀζαεχής, which can be read in all places in Homer, from *ἀ-δια-εχής (cf. συνεχής) Schulze Q. 471, Bechtel Lex. But the contraction should give α, not η; so DELG suggests influence of ηχή and compounds like δυσηχής. But the meaning is strange; Bechtel: `der ohne Einhalt etwas tut'; I think it would mean `nicht durhaltend', cf. διέχω `hold fast'.
Page in Frisk: 1,25

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

  • αζηχής — ἀζηχής, ές (Α) 1. ακατάπαυστος, αδιάκοπος, συνεχής 2. υπερβολικός 3. τραχύς, σκληρός 4. (το ουδέτερο ως επίρρημα) τὸ ἀζηχές διαρκώς, συνεχώς. [ΕΤΥΜΟΛ. < *ἀζαεχὴς < ἀ αθροιστικό + δια εχὴς (< ἔχω πρβλ. συνεχής), με τροπή τού φωνητικού… …   Dictionary of Greek

  • ἀζηχής — continuous masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀζηχεῖ — ἀζηχής continuous masc/fem/neut nom/voc/acc dual (attic epic) ἀζηχής continuous masc/fem/neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀζηχές — ἀζηχής continuous masc/fem voc sg ἀζηχής continuous neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀζηχέας — ἀζηχής continuous masc/fem acc pl (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀζηχέος — ἀζηχής continuous masc/fem/neut gen sg (epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀζηχέι — ἀζηχέϊ , ἀζηχής continuous dat sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • seĝh-, seĝhi-, seĝhu- —     seĝh , seĝhi , seĝhu     English meaning: to hold, possess; to overcome smbd.; victory     Deutsche Übersetzung: “festhalten, halten; einen in Kampf ũberwältigen; Sieg”     Material: O.Ind. sáhatē “ mastered, is able, endures “, sáhas n.… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.